NY PATIENT

 

Der findes flere måder, hvorpå man kan blive hen-vist til en speciallæge. Som ny patient skal du typisk tage kontakt til klinikken. Det kan være fordi, du er i sygesikringsgruppe 2, eller fordi din læge har lagt henvisningen på "Henvisningshotellet" - en server, hvor alle speciallæger kan få adgang til henviste patienter.

 

Oftest vil din praktiserende læge sende en henvisning til os og du skal herefter kontakte Magnus.

 

Efter du er blevet henvist kan du kontakte Magnus med henblik på at blive sat på venteliste, hvis det vurderes at være relevant for dig. Du vil derefter blive tilbudt at komme til en udredningssamtale. Se mere herom under behandling.

 

KLINIKKEN

 

Klinikken er beliggende i Odense i højhuset på Fisketorvet på øverste etage, 10. sal. Der er mulighed for parkering i parkeringskælder under Fisketorvet.

 

Adresse: Fisketorvet 4-6, 5000 Odense C

 

 

FIND VEJ

 

I forbindelse med nedlægningen af Thomas B. Thriges Gade og bygningen af letbanen er adgangen til Fisketorvet 4-6 blevet indskrænket.

 

Benyt Odense Kommunes ruteplanlægger til at finde vej.

SÅDAN FOREGÅR EN HENVISNING

 

HENVISNING ER AFHÆNGIG AF SYGESIKRINGSGRUPPE

 

SYGESIKRINGSGRUPPE 1

 

SYGESIKRINGSGRUPPE 2

 

Du er knyttet til en bestemt praktiserende læge, som henviser dig. Der er to mulige henvisningsformer:

 

Du er ikke tilknyttet en bestemt praktiserende læge og du kan selv henvende dig til klinikken

 

DIREKTE HENVISNING

 

Din læge henviser direkte til klinik-ken. Du skal herefter kontakte Magnus.

 

 

HENVISNINGS-HOTELLET

 

Din læge lægger henvisning på en server kaldet hen-visningshotellet.

 Du skal selv kontakte Magnus

 

 

 

 

KONTAKT MAGNUS

SYGESIKRINGSGRUPPER

 

Der findes to sygesikringsgrupper, der er kendetegnet ved, om du er knyttet til en bestemt praktise-rende læge eller ej. Du vælger selv, hvilken gruppe, du vil tilhøre.

 

Med mindre du selv har skiftet sygesikringsgruppe, vil du umid-delbart tilhøre sygesikringsgruppe 1. Det fremgår af dit sygesikrings-kort, markeret med en rød firkant.

 

Læs mere om sygesikringen på borger.dk

På dit sygesikringskort kan du se, hvilken sygesikrings-gruppe, du tilhører.

DATASIKKERHED OG PRIVATLIVSPOLITIK

 

Speciallæge i psykiatri Magnus Petersen er efter EUs databeskyttelsesforordning af 2018 forpligtet til at give alle patienter informationer om de personoplysninger, der indsamles. Dokumentet til højre viser hvilke oplysninger, der opsamles i journalerne og hvorledes de opbevares og hvorledes der laves sikrede (krypterede) e-mails til E-konsultationer. Dokumentet kan hentes her.

 

Copyright © Magnus Petersen 2015-2017