OM BEHANDLINGEN

 

Enhver behandling starter med en undersøgelse, som består af en eller flere indledende samtaler. Samtalerne afgrænser problemet, undersøger årsagen og forsøger at give en vurdering af hvilke muligheder, der er for behandling.

 

Selve behandlingen kan bestå af psykoterapi og/eller psykofarmakoterapi.

 

Psykoterapeutisk behandling består enten af:

 • Symptomfokuserede samtaler
 • Samtaler, der forsøger at afdække en årsag, eller
 • Gruppeterapi (læs mere her).

 

Behandling med psykofarmaka indbefatter bl.a.:

 • Anti-depressiva
 • Anti-psykotika
 • Stemningsstabiliserende
 • Angstdæmpende, eller
 • Stimulerende behandling.

 

 

 

EKSEMPEL PÅ BEHANDLINGSFORLØB

 

HENVISNING FRA DIN PRAKTISERENDE LÆGE

 

INDLEDENDE SAMTALER

 

BEHANDLINGSPLAN

 

OPSTART AF BEHANDLING

 

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING

 

PSYKOFARMAKO- BEHANDLING

 

FORLØBET AFSLUTTES MED ORIENTERING TIL EGEN PRAKTISERENDE LÆGE

GRUPPETERAPI

 

I gruppeterapi indgår 3-6 gruppemedlemmer og en psykiater, der er uddannet i gruppeledelse.

 

Psykoterapi i grupper har flere fordele. Terapien giver:

 • Samme psykoterapeutiske effekt som individuel behandling
 • Mulighed for at træne (sociale) færdigheder, som er hæmmet af sygdom.
 • Mulighed for at se sit problem på en ny måde, samt at se andres løsningsmuligheder
 • Mulighed for øget terapivarighed

 

Et ofte stillet spørgsmål er, om det ikke er belastende at skulle høre andres problemer, hvortil kan siges, at man ikke kun er vidne til problemerne, men også til måden hvorpå problemerne bliver løst.

 

Grupper her i praksis foregår på følgende måde:

Hver gruppeseance begynder med en runde om hvilke emner, man ønsker at tale om: Hvad er vigtigt for den enkelte og eventuelle rester fra sidste gang. Derefter arbejdes der med et eller flere emner fra runden og sluttelig afsluttes gruppen med en opsamling på terapien.

 

Det indholdsmæssige arbejde med emnerne består dels i en afklaring af hvilke emotionelle reaktioner, der er forbundet med en given problemstilling, i hvilke sammenhænge disse emotionelle reaktioner også er kendt fra og hvilke muligheder, der findes for at løse problemet.

 

Grupperne har ofte et tematisk fokus, som for eksempel "spiseforstyrrelser", ”konfliktundgåelse og angst”, ”identitet og nære relationer”, ”ADHD”, ”mænd med psykiske lidelser”, etc.. På den måde vil patienten være i stand til at genkende egne problemstillinger hos andre.

 

Den teoretiske baggrund for gruppeterapi hos Magnus Petersen er interaktionel psykoanalyse udviklet i Göttingen, Tyskland.

 

 

 

 

INDIVIDUELLE SAMTALER

 

Individuelle samtaler som en del af psykiatrisk behandling kan have tre forskellige målsætninger:

 

 1. Støttende samtaler
 2. Psykoedukation
 3. Psykoterapi

 

Støttende samtaler har til formål at støtte patienten med leve med den psykiske belastning, der forårsages af sygdommen. Støttende samtaler bruges ofte i forbindelse med medikamentel behandling.

 

Psykoedukation har til formål at informere patienten om sygdom, formidle viden om sygdommen og dens konsekvenser samt at informere om strategier, patienter selv kan anvende til at overvinde symptomer.

 

Psykoterapi har til formål at helbrede. Dertil skal de betingelser, som sygdommen bygger på, ændres, eventuelle årsager skal udforskes, hvorigennem helbredelse opnås. Derudover skal nye problemløsningsstrategier udvikles. Psykoterapier inddeles i tre grupper: Psykodynamiske, systemisk-narrative psykoterapier, kognitive adfærds psykoterapier. De tre grupper bygger på forskellige teoretiske grundlag. I det daglige arbejde med psykoterapien, vil forskelle ikke altid være erkendelige for patienten.

 

 

 

Copyright © Magnus Petersen 2015-2017